Wiedza dostępna w sieci

Przegląd techniczny budynku – czy warto

Przeglądy okresowe budynków dotyczą nie tylko weryfikowania ich stanu estetycznego, ale także stanu poszczególnych instalacji w danym obiekcie. Trzeba pamiętać o tym, że okresowe przeglądy budowlane mogą być wykonywane tylko przez inspektorów budowlanych, którzy posiadają odpowiednie a także obowiązujące uprawnienia do przeprowadzania tego typu badań technicznych obiektów. Należy wspomnieć też o tym, że przegląd budowlany Poznań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego jest obligatoryjny dla wszystkich właścicieli, jak także zarządów oraz administratorów obiektów o różnym przeznaczeniu, a więc zarówno budynków mieszkalnych, ale również handlowych, czy również usługowych.

Co warto wiedzieć na temat przeglądu okresowego budynku?
Na początku powinno się wyraźnie podkreślić, że wszystkie zasady, jak również najmniejsze elementy dotyczące obligatoryjnych przeglądów okresowych budynków zawarte są w ustawach prawa budowlanego, które określają między innymi, kto jest uprawniony do przeprowadzania takich badań technicznych obiektów. Właściciele i zarządcy obiektów powinni uświadomić sobie, że takie badanie oraz kontrole mogą być realizowane tylko przez inspektorów budowlanych. Warto wspomnieć także o tym, że przegląd budowlany Poznań jest to zarówno przegląd ogólnobudowlany, jak też dotyczący poszczególnych instalacji używanych w danym obiekcie. Co za tym idzie, sprawdzana jest instalacja elektryczna, sanitarna, wentylacyjna, systemu grzewczego, klimatyzacyjna czy także wodno-kanalizacyjna. W przypadku badania okresowego rocznego projektuje się również weryfikację stanu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. O ile chodzi o sprawdzenie stanu przewodów kominowych to dotyczy to oceny stanu technicznego przewodów dymowych spalinowych, niemniej jednak też wentylacyjnych. Co za tym idzie, przegląd budowlany Poznań obejmujący kontrolę przewodów kominowych dotyczy sprawdzenia siły ciągu kominowego, ale także namierzenia uszkodzeń czy modyfikacji w przewodach. Pamiętajmy o tym, że każda taka kontrola oraz przegląd okresowy kończy się sporządzeniem dobrego protokołu, jak również dołączeniem założeń, które dotyczą na przykład poprawienia określonych elementów. W sytuacji badania technicznego co pięć lat sprawdzana jest też instalacja elektryczna i piorunochronna.

Więcej informacji: przegląd budowlany Poznań.