Wiedza dostępna w sieci

Szkoda OC – odwołanie od decyzji

Na prawdę często spoglądając na kosztorys szkody z OC mamy bezdyskusyjne wątpliwości, czy aby na pewno wypłacona kwota przez ubezpieczyciela jest prawidłowa i wystarczy nam na pokrycie wszelkich kosztów. W takiej sytuacji przydałaby się profesjonalna analiza zaniżonego odszkodowania, dzięki której moglibyśmy z dużą uwagą stwierdzić prawidłowość wspomnianego kosztorysu. Na prawdę często jednakże jest tak, że analiza daje nam jasne sygnały mówiące o tym, że należy nam się po prostu dopłata do odszkodowania.

W jaki sytuacjach najczęściej trzeba nam się dopłata do obliczonego przez ubezpieczyciela odszkodowania? Bardzo częstym przypadkiem, choćby na pozór bardzo błahym jest po prostu przeoczenie kilku pozycji z kosztorysu. Niestety, ale ludzie mogą w trakcie wypełniania swoich obowiązków zwyczajnie się pomylić i wtedy może dojść do takich właśnie sytuacji, gdzie odszkodowanie za szkodę jest za niskie. Warto w takich okolicznościach przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, jak chociażby zdjęcia z aparatu fotograficznego bądź telefonu, notkę policyjną czy także inne dowody, które bezpośrednio dotyczą poniesionych strat. O ile będziemy mieć takie dokumenty, to helpfind odszkodowania niewątpliwie pomogą nam odzyskać należne nam pieniądze od ubezpieczalni. Dalszym bardzo częstym powodem, przez który odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela jest zbyt niskie jest fakt, że rzeczoznawca samochodowy niejednokrotnie oblicza szkody i przepływ części na nowe po prostu na wzór zamienników. Jest to błąd, który zdarza się, że jest niezauważany przez wiele osób. Otóż rzeczoznawca swój kosztorys opiera na częściach pochodzących z rozmaite zamienników, a nie z nietypowych części. W ten sposób dochodzi nieco do zakrzywienia kosztów, ponieważ poszkodowany z pewnością będzie chciał naprawić swój samochód jak najlepiej się da. Natomiast części zamienne niewątpliwie nie gwarantują takiej jakości jak właśnie oryginały. Ten błąd na prawdę bardzo często tyczy się nowych samochodów, lecz nie tylko i wyłącznie, ponieważ osoby i posiadacze starszych pojazdów także często zgłaszają błąd tego typu. Jednak nie tylko i wyłącznie analiza zaniżonego odszkodowania może dać nam do świadomości, że wyliczone odszkodowanie jest zbyt niskie. Czasem czasem koszta przekraczają całkowitą wartość samochodu i wtedy trzeba się dodatkowa zapłata z tego tytułu.
Sprawdź również informacje na stronie: utrata wartości handlowej po szkodzie.